Voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17161119.
Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.